HYDRA MC NESODDEN

Navnet HYDRA er benyttet i flere sammenhenger. Den mest kjente er myten om Hydra monsteret.
Hydra monsteret var et flerhodet monster, kappet du et av disse hodene så kom det opp to nye ! Denne egenskapen føler Hydra MC stemmer overrens med grunnfilosofien i klubben som går på at vi er brødre og passer på hverandre.
Tar du en oss så vil du få to å hanskes med i morgen….. Dette er ikke en trussel, men et løfte !

Harley Davidson kalte også sine hydrauliske frontgaffler som kom i 1949 for Hydra. De fleste er inneforstått med at gaffelen er fronten på en motorsykkel !
Igjen stemmer Hydra overrens med klubbens filosofi om å være med i fronten for å ivareta vår livsstil ! Harley Davidson, frihet, kameratskap, Rock'n Roll og moro !

Nesodden er en halvøy et par mil sør for Oslo, og avkjøringen til Nesodden ligger nøyaktig i krysset mellom E6 (Gøteborg) og E18 (Stockholm) !
I dag er det to etablerte klubber på Nesodden : HYDRA MC og Kjærringa MC.
HYDRA MC vil jobbe aktivt for å beholde denne stabiliteten og anser Nesodden som sitt territorium.


© 2010 www.hydramc.no - info@hydramc.no